Registraties

Kwaliteits keurmerken

KIWA

Samen vooruit – Hulpverlening is in het bezit van het KIWA kwaliteitscertificaat  Vakbevoegheid en Vakbekwaamheid Keurmerk ZZP’er zorg.

Het KIWA keurmerk is er op gericht, op basis van wet- en regelgeving, kwaliteit en ondernemerschap, dat de zzp’er aan de specifieke eisen en meest recente wet- en regelgeving voldoet. Met dit keurmerk toont Samen vooruit – Hulpverlening aan dat zij haar zaken goed op orde heeft en haar kwaliteiten waarborgt.

Kiwa registratienummer: 12153

 

SKJ

Samen vooruit – Hulpverlening staat geregistreerd in het beroepsregister van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze registratie borgt kwaliteit in de jeugdhulpverlening.

SKJ registratienummer: 100028469

 

AGB-code

Samen vooruit – Hulpverlening beschikt over een AGB-registratie en haar code is 98101816.

BPSW

Samen vooruit – Hulpverlening is lid van de Beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk. Haar lidmaatschap nummer is 622644


SoloPartners

Samen vooruit – Hulpverlening is aangesloten bij SoloPartners. Haar lidmaatschap nummer is 127850.

Het lidmaatschap betreft een erkende klachtenfunctionaris, geschilleninstantie en klachtenregeling:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
  • De verplichte ggz (Wvggz)
  • De Wet zorg en Dwang (Wzd)
  • De Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)