Over Samen vooruit - Hulpverlening

Over Samen vooruit - Hulpverlening

Samen vooruit – Hulpverlening biedt ambulante begeleiding en ondersteuning op het gebied van complexe problematiek. Hierbij valt te denken aan psychiatrische-, verslavings-, psychogeriatrische-, sociale problematiek, stoornis in het autistisch spectrum stoornis, licht verstandelijke beperking, posttraumatische stress stoornis, vervuilde woning, sociaal isolement, verwaarlozing algemeen dagelijks leven, relatieproblemen. 

Het bieden van ondersteuning aan complexe gezinssystemen door opvoedingsondersteuning te bieden aan ouders, waaronder ouders met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische aandoening, omgangsbegeleiding van ouders/grootouders met kinderen/kleinkinderen.

Samen vooruit – Hulpverlening vindt het belangrijk om zo snel mogelijk zorg te kunnen bieden en dat u hulp krijgt die bij u aansluit.

Samen vooruit – Hulpverlening is goed bereikbaar, laagdrempelig in contact, komt afspraken na, is persoonlijk, respectvol en heeft een onbevooroordeelde houding. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals en werkt met hen samen.

Samen vooruit – Hulpverlening heeft een vast, betrouwbaar en deskundige vervanging die aansluit bij de werkwijze en volgens de AVG van Samen vooruit – Hulpverlening. Hierdoor waarborgt Samen vooruit – Hulpverlening dat de ondersteuning aan u gecontinueerd wordt op uw vertrouwde wijze. 

Wat doet Samen vooruit -Hulpverlening

Uw hulpvraag is het uitgangspunt voor Samen vooruit – Hulpverlening.

Zij gaat met u in gesprek, luistert en neemt tijd om zo uw ondersteunings- vraag, wensen en doelen in kaart te brengen in een op maat geschreven en passend ondersteuningsplan. U bent hierin bepalend; wat wilt u bereiken en wat is voor u haalbaar. Samen zoeken we naar oplossingen voor uw ondersteuningsvraag en/of problemen. Samen vooruit – Hulpverlening vindt het belangrijk om aan te sluiten bij uw tempo en mogelijkheden. Zij streeft altijd naar een goede samenwerking om zo gezamenlijk aan uw ondersteuningsvraag te werken. Maar ook betrekt Samen vooruit – Hulpverlening u in uw eigen proces, dat u ervaart zelf invloed te hebben. Samen vooruit – Hulpverlening zal regelmatig evaluatiemomenten met u houden over de voortgang en doelmatigheid van de geboden ondersteuning.

Waarbij kan Samen vooruit - Hulpverlening u ondersteunen

Samen vooruit – Hulpverlening helpt u graag wanneer het u alleen even niet lukt. Zij kan u hierbij ondersteunen en samen kunnen we uw hulpvraag en/of situatie aanpakken en praktisch aan de slag gaan. Bijvoorbeeld bij:

 • Het leren omgaan met uw beperking;
 • Ontwikkelingsstoornissen; autisme, ADHD, ADD;
 • Het vergroten en/of versterken, herstellen van uw sociale netwerk en hen (indien mogelijk) betrekken bij uw hulpvraag;
 • Het aanbrengen van regelmaat en structuur in uw dag;
 • Het vergroten van uw zelfstandigheid en/of zelfredzaamheid;
 • Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen;
 • Omgaan met problemen bij het ouder worden en minder zelfredzaam zijn;
 • Problemen met eenzaamheid;
 • Zelf de regie weer kunnen/ durven nemen en behouden;
 • Vragen rondom eigen functioneren;
 • Het bespreekbaar maken en samen toewerken naar een passende behandeling. In samenwerking met uw behandelaar wordt u ondersteund in uw thuissituatie;
 • Orde aanbrengen en houden in uw administratie en financiën;
 • Orde aanbrengen en houden in uw huishouding;
 • Opvoedvragen en/of opvoedondersteuning;
 • Begeleiden bij een bezoekregeling met uw kinderen en ondersteunen bij de omgangsregeling;
 • Problemen in de omgang met huiselijke relaties;
 • Voorbereiden en ondersteunen bij belangrijke afspraken met instanties;
 • Zoeken naar een zinvolle dag-invulling; passend werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding;
 • Meedoen in de samenleving (participeren).